אסור להרים ידיים – תוכנית הכשרה לאחיות להתמודדות עם מצבים נפיצים

מה הקשר בין אלימות וכבוד האדם? מה גורם לאלימות להתלקח? מהן נורות האזהרה? באילו שלבים ניתן לעצור תוקפנות? מה להגיד וכיצד להגיב כדי לצמצם אלימות של חולים ומשפחותיהם? איך יכול הארגון להיערך כדי למנוע אלימות?