המרכז הישראלי לכבוד האדם הינו מלכ"ר (חברה לתועלת הציבור), אשר מתערב בעיקר בצמתים בהם מתקיימים יחסי סמכות ותלות בין אנשים וקבוצות. המרכז פועל במטרה ליזום, לפתח, לקדם ולהוביל תהליכים חברתיים להטמעת ערך כבוד האדם ונורמות ההתנהגות הנגזרות ממנו בחברה הישראלית.קראו עוד