אסור להרים ידיים – תוכנית הכשרה לאחיות להתמודדות עם מצבים נפיצים