המרכז הישראלי לכבוד האדם הינו מלכ"ר, הפועל משנת 2004, במטרה ליזום, לפתח, לקדם ולהוביל תהליכים חברתיים וארגוניים, המטמיעים את ערך כבוד האדם ונורמות ההתנהגות הנגזרות ממנו, בחברה הישראלית על רבדיה השונים, כמו גם בארגונים ציבוריים ופרטיים.

מטרתן של התוכניות המופעלות על ידי המרכז, הינה לסייע לארגון ולחברים בו להבין את התשתית הערכית העומדת בבסיס מערכות היחסים ולפעול לשיפור נורמות ההתנהגות הנגזרות מהן. התכניות אותן מפעיל המרכז מכוונות למניעת ההחרפה ביחסים בין-אישיים ולהשתתתם על סובלנות וקבלה הדדית, תוך שמירה על ערכי כבוד האדם בחברה ככלל ובארגון בפרט.

צוות "המרכז הישראלי לכבוד האדם" הינו רב-תחומי וכולל: יועצים ארגוניים, משפטנים ועורכי-דין, עובדים סוציאליים, יועצים חינוכיים, מרצים וצוותי הדרכה בפרישה ארצית. כולם בעלי התמחות מקצועית ספציפית בתחום כבוד-האדם ויישום התנהגותי של תכנים ערכיים.

בין לקוחותינו בעבר ובהווה: צה"ל, משרד החינוך, משרד הביטחון, חברת החשמל, המוסד לביטוח לאומי, משרד התקשורת, מרכז השלטון המקומי, רשות הכבאות וההצלה, בתי חולים, מקומות עבודה פרטיים ועוד.