התעמרות בעבודה: בין פסיכולוגיה למשפט, בין חקיקה לפסיקה/ אורית קמיר (משפט ועסקים כא, תשע"ח)

מאמר זה עוסק בשיח המקצועי (הפסיכולוגי) שהתפתח בישראל, מראשית המאה העשרים ואחת, סביב תופעת ההתעמרות בעבודה; בהצעת החוק הפרטית למניעת התעמרות בעבודה (הונחה על ידי ח"כ מרב מיכאלי ואח'), שעברה בקריאה טרומית בקיץ 2015; ובפסקי דין משנת 2016 של בתי הדין האזוריים לעבודה אשר שבו ואימצו את רוחה של הצעת החוק ופסקו פיצויים בגין נזקי […]

לכתבה המלאה »

למנהלים/ות בארגונים – שאלון התעמרות במקום העבודה

למנהלים/ות בארגונים – שאלון התעמרות במקום העבודה

לכתבה המלאה »

האיסור על התעמרות בעבודה אומץ אל משפט העבודה הישראלי – תקציר פסק הדין בעניין מני נפתלי / ד"ר אורית קמיר

בפסק הדין החשוב של בית הדין האיזורי לעבודה בירושלים בעניין מני נפתלי נגד מעון ראש הממשלה הוכיח המותב שיש שופטים בירושלים, והם אינם מתייראים מן השררה השלטונית. אך השופטת דיתה פרוז'ינין ונציגי הציבור נתן מזרחי ואליעזר יערי עשו הרבה מעבר לכך: הם אימצו את עקרונותיה של הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה, ומצאו את דרך המלך […]

לכתבה המלאה »

מי מפחד מהתעמרות בעבודה / ד"ר אורית קמיר

תמצית הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה ב-1 ביולי 2015 הצביעו 58 חברי כנסת, בקריאה טרומית, בעד הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה, שהונחה על שולחן הכנסת על ידי ח"כ מרב מיכאלי ביחד עם אלי אלאלוף ושלושים חברי כנסת נוספים מכל הסיעות. הצעת החוק זכתה בתמיכתם הפעילה של השרים הנוגעים בדבר, ובראשם שר הכלכלה, אריה דרעי, שר […]

לכתבה המלאה »

התעמרות במקום העבודה / רבקה אלישע

רקע: תופעת התעמרות במקומות עבודה, אינה תופעה שניתן לראות אותה כבעייה מבודדת של ארגון אחד, אדם או קבוצת אנשים בתפקיד מסויים. זוהי בעייה מבנית רחבה ששורשיה נעוצים במבנה החברתי כולו, בהתייחסות לדפוסי הכוח והתקשורת בחברה, בתפיסה הכלכלית שלה וכמובן בתרבות. החברה הישראלית, הנשענת רבות על ערך הדרת הכבוד, האלימות ותפיסת העולם הנלווים לה, תופסים מקום […]

לכתבה המלאה »