Security Forces

Courses forSecurity Forces

Commanders

כבוד האדם ואתגרי הפיקוד ביחידה – יום עיון למפקדים

Sorry, this entry is only available in Hebrew.

שיטות בניהול שיח בינאישי וקבוצתי – קורס הכשרה למפקדים

Sorry, this entry is only available in Hebrew.

יישומי ערך כבוד האדם בפיקוד על אוכלוסיות ייחודיות – יום עיון לנגדים

Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Soldiers

“עושה ש.כ.ל (שאלות וכיוונים לחיים)” – סדרות מפגשים בנושאי חברה וכבוד האדם

Sorry, this entry is only available in Hebrew.

קורס תלמ”ים (תהליך לקידום יעדים) בשירות הצבאי – תכנית למניעת כשל בשירות לחיילים/ות בשירות הסדיר

תלמ”ים הינה תוכנית ייחודית, אשר פותחה על-ידי המרכז הישראלי לכבוד האדם, במטרה לסייע לצה”ל להתמודד עם כשל של חיילים וחיילות בשירות הצבאי.
התוכנית מיועדת להעניק לחיילים/ות כלים מעשיים להסתגלות מוצלחת בצה”ל והשתלבות חברתית ביחידה. במהלך התוכנית מזהים המשתתפים/ות דפוסי המתמודדות מעכבים, אשר מובילים אותם שוב ושוב למאבקים, נסיגה תפקודית וכישלון. במקביל, הם לומדים להבין את הסביבה החברתית ולפתח מיומנויות מקדמות ושליטה עצמית.
התוכנית מופעלת ביחידות צה”ל השונות, מטעם חיל החינוך והנוער – מערך מגן.

Policemen

“מפגשים של כבוד” – על כבוד וכבוד האדם בעבודת המשטרה

Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Military Units

תוכנית ש.י.ר.ות (שיפור יכולות רגשיות ותפקודיות)

Sorry, this entry is only available in Hebrew.