Soldiers

Courses forSoldiers

“עושה ש.כ.ל (שאלות וכיוונים לחיים)” – סדרות מפגשים בנושאי חברה וכבוד האדם

Sorry, this entry is only available in Hebrew.

קורס תלמ”ים (תהליך לקידום יעדים) בשירות הצבאי – תכנית למניעת כשל בשירות לחיילים/ות בשירות הסדיר

תלמ”ים הינה תוכנית ייחודית, אשר פותחה על-ידי המרכז הישראלי לכבוד האדם, במטרה לסייע לצה”ל להתמודד עם כשל של חיילים וחיילות בשירות הצבאי.
התוכנית מיועדת להעניק לחיילים/ות כלים מעשיים להסתגלות מוצלחת בצה”ל והשתלבות חברתית ביחידה. במהלך התוכנית מזהים המשתתפים/ות דפוסי המתמודדות מעכבים, אשר מובילים אותם שוב ושוב למאבקים, נסיגה תפקודית וכישלון. במקביל, הם לומדים להבין את הסביבה החברתית ולפתח מיומנויות מקדמות ושליטה עצמית.
התוכנית מופעלת ביחידות צה”ל השונות, מטעם חיל החינוך והנוער – מערך מגן.