Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

התוכנית הינה בת 30 שעות ומשלבת הרצאות, דיונים וסדנאות. ההרצאות מתקיימות במליאה והסדנאות בקבוצות קטנות של עד 30 משתתפים/ות.

 

* ייתכנו שינויים בתכנים ובמבנה, בהתאם לצרכי המשתתפות.

Course Content:

נושא:
מפגש 1 4 פנים לכבוד האדם – תהליכים של בחירה ערכית והשלכותיה על דפוסי ההתמודדות בחיים הפרטיים והמקצועיים.
מפגש 2 קבלת החלטות מבוססת ערכים – התנגשויות של ערכים בתהליכי קבלת החלטות.
מפגש 3 המון, קבוצה ופרט – השתייכות לקבוצה אל מול שמירה על ייחודיות. פחד וכמיהה באיבוד עצמי בהמון; תלמידים ותלמידות בסביבה שופטת; האם רק היועצת יכולה למצוא את היחיד בתוך המון בית הספר?
מפגש 4 “שופינג של זהויות” – סובלנות לזהויות שונות; הכפפה של היחיד לתפיסת זהות בית ספרית; הדרכים בהן צוות בית הספר מעודד/ מדכא אפשרויות של בחירת זהות.
מפגש 5 “המבט הקבוצתי – המבט האישי” – איך רואים אותי, ומה חושבים עלי – מודעות ועיוורון בתפיסת ה”אני”; מהמקובל/ת בכיתה לילד/ה הדחוי; תהליכים ליצירת  מוביליות חברתית.
מפגש 6 “להיות שם בשבילם” – תלמידים ותלמידות בגיל ההתבגרות מלכודת של זהות; ריבוי תרבויות בכיתה ובחדר המורים/ות.
מפגש 7 זהות כנרטיב – האם הזהות [האישית והמקצועית] אינה אלא סיפור שאנחנו מספרים לנו על עצמינו? או אולי סיפור שהקבוצה מספרת לנו על עצמינו? ומה מידת החירות בכלל ושל נשים בפרט בתהליך הזה?
מפגש 8 נשים, מבט וגוף -המבט הקבוצתי המופנה לנשים מתמקד בראש ובראשונה בגופן. מהם היחסים המורכבים בין נשים לגופן? מהות הקשרים של המבט החברתי והמסרים החברתיים.