Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

התכנית הינה בת 10 מפגשים, בני 4 שעות אקדמיות כל מפגש, והיא משלבת הרצאות, דיונים וסדנאות.

 

* תידרש קריאת חומר בין המפגשים

Course Content:

נושא:
מפגש 1 ערך כבוד האדם – משמעותו ויישומיו בחיים הפרטיים והמקצועיים.
מפגש 2 מיגדר וכבוד האדם – מבוא לחשיבה פמיניסטית.
מפגש 3 האדם הסביר ומחירים של סבירות חברתית.
מפגש 4 לחץ קבוצתי ותהליכים של זהות ואובדן זהות.
מפגש 5 המבט – אמפתיה והחפצה ביחסים בין אישיים.
מפגש 6 נרטיב כמבנה משמעות – חשיבות הבניית הסיפור בעשייה המקצועית.
מפגש 7 הציווי הקטגורי – השימוש באדם אחר לצרכים אישיים.
מפגש 8 חירות המחשבה והחיים – משמעותם של חופש ובחירה.
מפגש 9 בחירה בין קבוצות והתמודדות בחברה רב-תרבותית.
מפגש 10 מחירים ורווחים של הובלה והליכה בתלם.