Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

התכנית הינה בת 20 מפגשים, בני 4 שעות אקדמיות כל מפגש.
במסגרת התוכנית משולבות הרצאות, דיונים וסדנאות.
ההרצאות מתקיימות במליאה והסדנאות – בקבוצות קטנות של עד 15 משתתפות.

 

Course Content:

התכנית מחולקת ל – 6 חטיבות:

חטיבה ראשונה: ערך כבוד האדם ויישומיו בחיים הפרטיים ובחברה. (3 מפגשים)

חטיבה שנייה: מבוא למגדר ולחשיבה פמיניסטית. (3 מפגשים).

חטיבה שלישית: סוגיות חברתיות מחייהן של נשים ונערות. (6 מפגשים)

חטיבה רביעית: לקראת יזמות חברתית – יצירת שינוי חברתי מתוכנן. (2 מפגשים)

חטיבה חמישית: תהליכים וכלים להוצאת יוזמה חברתית אל הפועל. (3 מפגשים)

חטיבה שישית: ביצוע מודרך של יוזמה חברתית. (3 מפגשים)