Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

התכנית הינה דו-שנתית. 8 מפגשים בשנה, בני 5 שעות כל מפגש. התכנית משלבת השתתפות בקבוצה, לימוד תאורטי, תרגול מיומנויות ופרקטיקום מודרך.

Course Content:

שנה ראשונה:
השנה הראשונה כוללת שני תהליכים משלימים:
האחד – השתתפות בדינמיקה קבוצתית.
השני – למידת יסודות הנחיה. תכני הלימוד המרכזיים הם:

  • “הקבוצה כשלם” – תהליכים גלויים וסמויים של התפתחות קבוצה.
  • ערך כבוד האדם כבסיס להבנת התנהגותם של אנשים.
  • יצירת לכידות קבוצתית.
  • טכניקות בסיס: שיקוף אמפתיה, מתן לגיטימציה, התמודדות עם התנגדות.
  • ניבוי התנהגויות בקבוצה ותאוריית ה – focal conflict.
  • עבודה עם “כאן ועכשיו”.

שנה שנייה:
השנה השנייה מתמקד בפיתוח ושכלול מיומנויות הנחייה וכוללת פרקטיקום מודרך.
המשתתפים/ות פותחים קבוצה ומנחים אותה, תוך קבלת הדרכה מקצועית.

תכני לימוד מרכזיים:

  • תהליך בניית קבוצה, הצבת מטרות ויעדים לתהליך ההתערבות הקבוצתית.
  • הנחייה משלבת תוכן ותהליך.
  • בניית הפעלות ושימוש בהם.
  • פיתוח ושכלול מיומנויות הנחייה.