Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

הקבוצה, בת 15 משתתפים/ות, מתקיימת לאורך 8 מפגשים.

Course Content:

  • ערך כבוד האדם כבסיס ליחסי תקשורת.
  • חוויות של אובדים בגיל השלישי והשפעתם על יחסי הורים וילדים.
  • גיבוש כללים ונורמות במשולש: משפחה – קשישים – מטפל/ת.
  • בהירות ושקיפות של ערכים, כללים ונורמות כממתנים מאבקים.
  • דרכים אפקטיביות ליצירת חוזה ולקיחת אחריות אישית ומשפחתית.
  • דרכים לפתרון קונפליקטים בתוך המשפחה ועם גורמים מחוצה לה.
  • ביסוס סמכות המשפחה כגורם ממתן ומתווך בעימותים.
  • סוגיות באבחון מצבי מצוקה של קשישים.
  • שירותים קהילתיים לקשישים.
  • היבטים משפטיים וחוקיים הנוגעים לקשישים.

* התכנים ייקבעו בהתאם לצרכי המשתתפים/ות בקבוצה