Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

יום העיון הינו בן 3 חלקים והוא משלב הרצאה וסדנאות.
משך הזמן הנדרש: 6-8 שעות אקדמיות.

 

Course Content:

חלק א’
הרצאה ודיון : “ממאבקי כוח לשיתוף פעולה – כבוד האדם כבסיס לתהליכי פיקוד”.
חלק ב’ – סדנא ותרגול: “בשביל כבוד צריך לעבוד” – מאבקים של הדרת כבוד בין החייל/ת, המפקד/ת והמערכת הצבאית.

 

חלק ג’ – מרתון כלים למפקד: הגברת מוטיבציה לשירות תקין, דרכים לקבלת מידע על החייל, מיפוי קשיים ובעיות של החייל, ניהול שיחה אישית, ביצוע ביקור בית, הצבת גבולות.

* מספר הכלים שיינתנו מותנה בצרכי המשתתפים ובמשך הזמן שיוקדש לחלק זה.