Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

מומלץ לקיים את ההשתלמות בהיקף של 30 שעות אקדמיות המחולקות ל 10 מפגשים, בתדירות של אחת לשבועיים. התכנים כוללים הרצאות, סדנאות והתנסויות מעשיות בגן הילדים, במסגרת קבוצתית של עד 20 משתתפות בקבוצה.

Course Content:

נושא:
מפגש 1 בין שוויון וכבוד האדם – ערך כבוד האדם כתשתית לפיתוח תפיסת עולם אישית ומגדרית.
מפגש 2 “אישה לא נולדת אישה” –  מבוא לחשיבה מגדרית.
מפגש 3 “להיות ילד להיות ילדה” – סטריאוטיפים, מסרים חברתיים והשפעתם על התפתחות מגדרית של ילדים/ות מינקות ועד בגרות.
מפגש 4 מפינת בובות לפינת קוביות – עיצוב פינות הגן ומשחקי הילדים/ות בתודעה מיגדרית.
מפגש 5 פגיעות מיניות – נורות אדומות בזיהוי אלימות מגדרית לסוגיה.
מפגש 6 “זולגות הדמעות מעצמן” – ספרות ילדים ושפה כמעצבי תפיסות של מגדר.
מפגש 7 “בני ילד רע” – תפיסות של גבריות בחברה הישראלית והשפעתן על בנים ובנות בגיל הרך.
מפגש 8 “כשאת אומרת לא”–  כבוד האדם והטרדה מינית.
מפגש 9 ושתי המלכה ושמשון הגיבור – תכנון חגים, ימי הולדת וטקסים בגן ככלי לקידום ערך כבוד האדם ושוויון בין המינים.
מפגש 10 הילד/ה הזה הוא אני” – כלים לפיתוח ילדים/ות בגיל הרך.