Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

מבנה ותכנים:
מומלץ לקיים את ההשתלמות בהיקף של מינימום 30 שעות המחולקות ל- 10 מפגשים, בתדירות של אחת לשבועיים. התכנים כוללים הרצאות, סדנאות ודיונים, במסגרת קבוצתית עד 20 משתתפות בקבוצה.

 

* ייתכנו שינויים ברצף המפגשים ותכני המפגשים, בהתאם לצרכי הקבוצה.

Course Content:

נושא:
מפגש 1 4 פנים לכבוד האדם – ערך כבוד האדם כתשתית להתפתחות אישית ומקצועית.
מפגש 2 בשביל כבוד צריך לעבוד” – חיזוק ההכרה ביכולות וכישורים אישיים והבאתם לידי ביטוי במרחב הגן.
מפגש 3 “להיות ילד להיות ילדה” –  סטריאוטיפים וסוכני חברות מגדריים והשפעתם על התפתחות ילדים/ות בגיל הרך.
מפגש 4 מפינת בובות לפינת קוביות – עיצוב פינות הגן ומשחקי הילדים/ות בתודעה מיגדרית.
מפגש 5 “זה הסוד שלי” – ערך כבוד האדם ככלי לזיהוי מצבי קושי, מצוקה וסוד בקרב ילדים/ות בגן..
מפגש 6 הסמכות ללמד והסמכות להציב גבולות – הצבת גבול והתמודדות עם משמעת מתוך ערך כבוד האדם.
מפגש 7 פגיעות ואלימות מינית – זיהוי נורות אדומות ודרכי תגובה.
מפגש 8 רב תרבותיות בגן – כבוד האדם כתפיסת עולם לקבלת האחר והשונה בגן.
מפגש 9 הצגה עצמית בחברה – מיומנויות תקשורת לשיח עם מבוגרים.
מפגש 10 משחקים בגן – פיתוח כבוד המחיה של ילדים/ות בגן באמצעות משחקים, סיפורים ושירים.