Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

נושא:
מפגש 1 4 פנים לכבוד האדם – סוגי הכבוד ויישומיו של ערך כבוד האדם בחיים האישיים והמקצועיים.
מפגש 2 “למי יש יותר כבוד? ” – פרקטיקות למיתון מאבקי הדרת כבוד תוך זיהוי והכרה ביכולות, חוזקות וכבוד המחיה של המורה.
מפגש 3 “להחליט עם תכלית” –  מודל לקבלת החלטות בבית הספר, המבוסס על ערך כבוד המחיה וכבוד סגולי.
מפגש 4 גיל ההתבגרות והתנהגויות סיכוניות – הקניית כלים לעיצוב המורה כדמות משמעותית בהתמודדות עם דילמות וקשיים בגיל ההתבגרות.
מפגש 5 על סמכות וכבוד – מודל לביסוס סמכות המורה בכיתה, הימנעות מכניסה לעימותים מסלימים ויצירת אקלים חיובי בכיתה.
מפגש 6 “להרגיש בבית”  – הצבת גבולות והתמודדות עם אירועי משמעת  בכיתה.
מפגש 7 ניהול ‘שיחת בזק’ – תקשורת מתקדמת עם הורים.
מפגש 8 ‘לגעת באופק’ – זיהוי ופיתוח כבוד המחיה של תלמידים/ות.