Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

יום העיון הינו בן 8 שעות אקדמיות ומחולק לשני חלקים. בכל אחד מהחלקים, הרצאה וסדנא.

Course Content:

תכנים מרכזיים:
חלק א’ – ערך כבוד האדם בעולם העבודה
הרצאה: “בשביל כבוד צריך לעבוד” – ערך כבוד האדם ומשמעויותיו, כפי שבאות לידי יישום במערכות יחסי עבודה.

סדנא: “זה בכבוד שלי” – דינמיקות משתנות של כבוד בחיים הפרטיים והמקצועיים.

 

חלק ב’ – התעמרות בעבודה: להבין, לזהות, למנוע

הרצאה: התעמרות בעבודה – מהי?

סדנא: “זה בידיים שלנו” – זיהוי נורות אזהרה ופעולות למניעת הסלמת התופעה.