Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

מבנה ותכנים:
משך ההשתלמות הוא 30 שעות אקדמיות, המחולקות ל – 10 מפגשים, בתדירות של אחת לשבועיים. המפגשים כוללים הרצאות, סדנאות ודיונים, ומתקיימים בקבוצות קטנות הכוללות עד 20 משתתפים/ות בקבוצה.
* יתכנו שינויים בסדר המפגשים ואף בתוכנם, בהתאם לצרכי הקבוצה.

Course Content:

נושא:
מפגש 1 בין שוויון וכבוד האדם – ערך כבוד האדם כבסיס לפיתוח תפיסת עולם מגדרית.
מפגש 2 מבוא לחשיבה מגדרית – מושגי יסוד מעולם המגדר, סטריאוטיפים מגדריים והשפעתם על התפתחות בני הנוער.
מפגש 3 “להיות ילד להיות ילדה” – התפתחות מגדרית של ילדים/ות מינקות ועד גיל ההתבגרות.
מפגש 4 “מי מפחד מפמיניזם?” – זרמים בחשיבה פמיניסטית
מפגש 5 “כשאת אומרת לא” – פגיעות ואלימות מגדרית.
מפגש 6 “זה מטריד אותי” – כבוד האדם והטרדה מינית.
מפגש 7 “לא רק בלונדינית” – דימוי גוף ואידיאל היופי בקרב מתבגרים ונוער.
מפגש 8 “בני ילד רע” – תפיסות של גבריות בחברה הישראלית.