Sorry, this entry is only available in Hebrew.

Course Structure:

תוכנית ש.י.רו.ת מורכבת מסדרות של סדנאות, בנות 6-8 שעות.
הסדרות הינן מודולריות. ניתן לבחור סידרה אחת או מספר סדנאות, בהתאם לצרכי הקבוצה.

אוכלוסיית היעד:
מועמדים לשירות ביטחון, מגיל 16 ומעלה.

תהליכי העברה:
הסדרות מתקיימות בקבוצות של עד 20 משתתפים/ות בקבוצה.
המפגשים משלבים הרצאות, מתן מידע, דיונים, סדנאות ייחודיות ותירגול.
בבסיס כל המפגשים עומדת לדיון הבחירה הערכית, בין סוגי כבוד שונים ונורמות התנהגות הנגזרות מכל אחד מהם. השפה המשותפת הנבנית בתוכנית מהווה תשתית להבנה של תהליכים חברתיים ובחינתם.