בתי ספר וגנים

השתלמויות, הכשרות וימי עיון לבתי ספר וגנים

מורים/ות

שוויון בין המינים וכבוד האדם

ההשתלמות מיועדת לסגלי חינוך והוראה הרואים חשיבות בעיצוב תפיסת העולם המגדרית של התלמידים/ות, ומעוניינים לרכוש ידע שיטתי בתחום מגדר. בבסיס השתלמות זו מונחת תפיסת העולם, לפיה שוויון בין המינים הינו שוויון בכבוד האדם. ההשתלמות מוכרת לגמול השתלמות. מטרות ההשתלמות: הכרת מושגי יסוד במגדר והבנת הקשר בין מגדר לערך כבוד האדם. פיתוח מודעות וחשיבה ביקורתית בסוגיות […]

"כבוד זה כל הסיפור" – על סמכות וכבוד בבית הספר

השתלמות המורים מיועדת למחנכים, מורים מקצועיים ובעלי תפקידים בבית הספר המעוניינים לרכוש כלים חינוכיים מתקדמים ולבסס את מעמדם המקצועי בעבודה עם תלמידים, הורים ועמיתים. ההשתלמות מוכרת לגמול, ומתקיימת בבית הספר או במרכזי הפסגות השונים.  מטרות ההשתלמות: מתן כלים לצמצום מאבקי כח ומיתון אירועים מסלימים בבית הספר פיתוח יכולת להתמודד עם אתגרים חינוכיים בעבודה עם תלמידים/ות […]

גננות וסייעות

כבוד האדם כבסיס לעבודת הסייעת

ההשתלמות מתאימה לרשויות מקומיות אשר מעוניינות להעצים אישית  ולפתח מקצועית את סייעות גני הילדים והחטיבות הצעירות. במסגרת ההשתלמות נחשפות הסייעות לעולמות ידע שונים מתחום המגדר, החינוך והתקשורת הבין אישית, כל זאת תוך הבנה עמוקה של האופן שבו בא לידי ביטוי ערך כבוד האדם בגן.  מטרות ההשתלמות: העצמה מקצועית ואישית של הסייעת, תוך פיתוח כישורים, יכולות […]

מנהלים/ות וצוותי ניהול בבתי ספר

"כבוד זה כל הסיפור"- התנגשויות של ערכים בתהליכי קבלת החלטות

ההשתלמות מיועדת להעניק להנהלות בתי ספר ידע וכלים ייחודיים, המושתתים על יישומי ערך כבוד האדם, להובלת תהליכים בית ספריים, המכוונים לעיצוב מדיניות ותהליכי עבודה בממשקים השונים: עם תלמידים/ות, צוות בית הספר, הנהגת הורים, הורים והקהילה. ניהול והתנהלות מתוך תפיסה ערכית מודעת, מאפשרת למנהל/ת ולצוות הניהול, לגבש תפיסת עולם ערכית בנוגע לתהליכים בית ספריים, להבין את […]

יועצות חינוכיות

פרט וקהילה – מתח של זהויות

תהליך גיבוש הזהות המקצועית עובר דרך תהליכי למידה והתפתחות הן בקרב עמיתים ועמיתות והן בסביבת העבודה. בתהליך של התפתחות אישית ומקצועית מעצבת היועצת את השילוב הייחודי לה כאשת מקצוע. שילוב זה מכיל את אישיותה, הידע שצברה, דמויות ההזדהות שהפנימה, המסרים הגלויים והסמויים שקבלה, ניסיון החיים אשר עיצב את תפיסת עולמה וכישוריה. בפני היועצת ניצבים יום-יום […]