ההשתלמות מתאימה לרשויות מקומיות אשר מעוניינות להעצים אישית  ולפתח מקצועית את סייעות גני הילדים והחטיבות הצעירות. במסגרת ההשתלמות נחשפות הסייעות לעולמות ידע שונים מתחום המגדר, החינוך והתקשורת הבין אישית, כל זאת תוך הבנה עמוקה של האופן שבו בא לידי ביטוי ערך כבוד האדם בגן.  מטרות ההשתלמות: העצמה מקצועית ואישית של הסייעת, תוך פיתוח כישורים, יכולות […]