תהליך גיבוש הזהות המקצועית עובר דרך תהליכי למידה והתפתחות הן בקרב עמיתים ועמיתות והן בסביבת העבודה. בתהליך של התפתחות אישית ומקצועית מעצבת היועצת את השילוב הייחודי לה כאשת מקצוע. שילוב זה מכיל את אישיותה, הידע שצברה, דמויות ההזדהות שהפנימה, המסרים הגלויים והסמויים שקבלה, ניסיון החיים אשר עיצב את תפיסת עולמה וכישוריה. בפני היועצת ניצבים יום-יום […]