מורים/ות

השתלמויות, הכשרות וימי עיון למורים/ות

שוויון בין המינים וכבוד האדם

ההשתלמות מיועדת לסגלי חינוך והוראה הרואים חשיבות בעיצוב תפיסת העולם המגדרית של התלמידים/ות, ומעוניינים לרכוש ידע שיטתי בתחום מגדר. בבסיס השתלמות זו מונחת תפיסת העולם, לפיה שוויון בין המינים הינו שוויון בכבוד האדם. ההשתלמות מוכרת לגמול השתלמות. מטרות ההשתלמות: הכרת מושגי יסוד במגדר והבנת הקשר בין מגדר לערך כבוד האדם. פיתוח מודעות וחשיבה ביקורתית בסוגיות […]

"כבוד זה כל הסיפור" – על סמכות וכבוד בבית הספר

השתלמות המורים מיועדת למחנכים, מורים מקצועיים ובעלי תפקידים בבית הספר המעוניינים לרכוש כלים חינוכיים מתקדמים ולבסס את מעמדם המקצועי בעבודה עם תלמידים, הורים ועמיתים. ההשתלמות מוכרת לגמול, ומתקיימת בבית הספר או במרכזי הפסגות השונים.  מטרות ההשתלמות: מתן כלים לצמצום מאבקי כח ומיתון אירועים מסלימים בבית הספר פיתוח יכולת להתמודד עם אתגרים חינוכיים בעבודה עם תלמידים/ות […]