ההשתלמות מיועדת להעניק להנהלות בתי ספר ידע וכלים ייחודיים, המושתתים על יישומי ערך כבוד האדם, להובלת תהליכים בית ספריים, המכוונים לעיצוב מדיניות ותהליכי עבודה בממשקים השונים: עם תלמידים/ות, צוות בית הספר, הנהגת הורים, הורים והקהילה. ניהול והתנהלות מתוך תפיסה ערכית מודעת, מאפשרת למנהל/ת ולצוות הניהול, לגבש תפיסת עולם ערכית בנוגע לתהליכים בית ספריים, להבין את […]