שלב הגיוס לצבא, נחשב לשלב חיים נורמטיבי ולמרות זאת, "הלם הבקו"מ" האקוטי כמעט תמיד, אינו מאחר לבוא. הוא נובע מהתחושה הראשונית והעמוקה, שמציאות החיים בצבא, שונה מכל מה שהכיר/ה הצעיר/ה עד גיוסו/ה. חיילים וחיילות רבים לא מצליחים לעבור את תהליך הסוציאליזציה הראשוני לצבא. הם מתקשים להבין את המערכת, את כלליה ואת נורמות ההתנהגות המצופות בה. […]