מפקדים/ות

השתלמויות, הכשרות וימי עיון למפקדים/ות

כבוד האדם ואתגרי הפיקוד ביחידה – יום עיון למפקדים

יום העיון "כבוד האדם ואתגרי הפיקוד ביחידה" מאפשר שיח מפקדים בהיבטים החברתיים המניעים את הדינמיקה ביחידה. ערך כבוד האדם מוביל את תהליך הלמידה ביום העיון. המפקדים נחשפים להיבטים השונים של ערך זה ולדרך שבה כל אחד מהם יכול להשפיע על אקלים היחידה. השימוש בכלים חדשניים, המבוססים על ערך כבוד האדם, הופכים את השיח, משיח תיאורטי, […]

שיטות בניהול שיח בינאישי וקבוצתי – קורס הכשרה למפקדים

הקורס "שיטות בניהול שיח בינאישי וקבוצתי" נובע מתוך הצורך להעניק למפקדים/ות כלים מקצועיים לניהול רמות משתנות של שיח עם פקודים, קולגות ואזרחים. הקורסים המועברים בצה"ל למפקדים עוסקים לרוב בשני מישורי הכשרה: המישור חינוכי (עיצוב דמות הקצין) והמישור המקצועי (ידע מקצועי נדרש לביצוע משימה/תפקיד). אם זאת, כיום, אין בהם די. האתגרים האנושיים הניצבים, כיום, בפני מפקדי/ות […]

יישומי ערך כבוד האדם בפיקוד על אוכלוסיות ייחודיות – יום עיון לנגדים

אוכלוסיית הנגדים נדרשת בשנים האחרונות להתמודד עם מגוון רחב של חיילים/ות, המגיעים מתרבויות שונות ומרקעים מגוונים. הפיקוד הישיר על אוכלוסיות אלו, מצריך הכרות עם מאפייניהן, אולם בכך לא די. רבים מהחיילים/ות המגיעים כיום לצבא חווים פערי תפקוד בתחומים שונים ומתקשים להסתגל למערכת. הנגד, אשר נמצא בחזית ההתמודדות עם חיילים/ות אלו, נדרש לעשות שימוש במיומנויות תקשורת […]