יישומו של חזון המשטרה, הלכה למעשה, מחייב לא רק הבנה מעמיקה של האתגרים הערכיים בהם נתקלים השוטרים/ות, אלא גם יכולת ליישב ביניהם בעבודה המקצועית היום-יומית. התוכנית "מפגשים של כבוד" – על כבוד וכבוד האדם בעבודת המשטרה, מעניקה הזדמנות לשוטרים/ות ומפקדים/ות לפתח תודעה מנטלית של משמעות הארגון וחזונו, ומאפשרת פיתוח חוסן נפשי וכלים יישומיים להתמודדות עם […]