הטיפול באדם הקשיש בבית מצריך מהמטפל/ת העיקרי/ת תעצומות נפש גדולות, להתמודדות עם היום-יום השוחק. קבוצת התמיכה מעניקה הזדמנות לפרוק לחצים ולחלוק את הקשיים באווירה מקבלת, מקצועית וחברית. מטרות הקבוצה: א. שיפור איכות החיים של המטפלים/ות  העיקריים/יות וצמצום שחיקה. ב. מתן כלים ומיומנויות להתמודדות במצבי קונפליקט (בן משפחה, קשיש, מטפל), תוך הימנעות מהחרפת המאבקים. ג. הקטנת […]