התכנית ליזמות חברתית בקהילה מיועדת לנשים המעוניינות  לקחת חלק פעיל בייזום, תכנון וביצוע יוזמות חברתיות לקידום תושבי/ות הקהילה. היזמות החברתית מתבססת על עקרונות מקצועיים של עבודה קהילתית והיא מעניקה למשתתפות ידע וכלים לבצע שינוי חברתי מתוכנן ולהעריכו. מטרות התכנית: העמקת הידע בסוגיות חברתיות הנוגעות למעמדן של נשים בחברה הישראלית. פיתוח ראייה ביקורתית בנוגע לנושאים אקטואליים, […]