תכנית ההשתלמות בהנחיית קבוצות, מכוונת להעניק ידע בתהליכי התפתחות קבוצה תוך דגש על כלים ומיומנויות להנחיית קבוצות. ייחודיותה של התוכנית בכך, שהיא מושתתת על זיהוי את המרכיבים הערכיים המניעים את התהליכים הגלויים והסמויים בקבוצה ועיבודם. חשיפת המנגנונים הערכיים מאפשרת למנחים/ות להפוך את חווית ההשתתפות בקבוצה, למעצימה ומלמדת, בעלת השלכות יישומיות בחיי היום יום של המשתתפים/ות. […]