"מעגלים של הצלחה: על כבודן של נשים בחברה", הינה תכנית אינטגרטיבית, רב-תחומית העוסקת בסוגיות ייחודיות. התכנית נוגעת במעגלי החיים השונים של נשים ומאפשרת להן לפתח יכולת התבוננות על תופעות חברתיות ואישיות המשפיעות על דרכי התמודדותן, בחירותיהן והשפעתן על הסביבות בהן הן מתפקדות. מטרות התוכנית: העשרת הידע בעולמות תוכן מגוונים, העוסקים בסוגיות הנוגעות לנשים; הגברת המודעות […]