שוויון מגדרי

השתלמויות, הכשרות וימי עיון לשוויון מגדרי

ילדים/ות ונוער

שוויון בין המינים וכבוד האדם

התוכנית "שוויון בין המינים וכבוד האדם" מיועדת לנערים ונערות בגיל חטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים במגזר הממלכתי. על מנת לחנך לשוויון בין המינים יש להעניק לנערים ולנערות תפיסה ערכית רחבה, אשר תבוא לידי ביטוי בקשרים עם קבוצת השווים, עם עולם המבוגרים וגם ביחסים שבין נערות ונערים. סדרת המפגשים חושפת את הנערים והנערות למצבים חברתיים בהם […]

צעירים/ות

התכנית תתפרסם בקרוב

מבוגרים

"גבולותי הם כבודי" – יום עיון בנושא מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה

האווירה השוררת בחברה הישראלית כיום, ובכלל כך ריבוי פרשיות ציבוריות ומתוקשרות, שעניינן בצוע מעשים של הטרדה מינית וחשדות לבצוע מעשים אלו, מחייבת בחינה מחודשת של ערכי היסוד ונורמות ההתנהגות החברתיות המאפשרות את קיום המעשים, לצד היכרות טובה יותר של העובדות והעובדים עם דרישות החוק למניעת הטרדה מינית ודרכיי ישומן במקום העבודה. יום העיון "גבולותי הם […]

הכשרה מקצועית לממונות על מניעת הטרדה מינית

"המרכז הישראלי לכבוד האדם" מציע תכנית הכשרה מקצועית, מקיפה ורב-תחומית, לממונות על מניעת הטרדה מינית בארגונים ומוסדות.
התכנית מעניקה לממונה כלים משפטיים, ערכיים, עיוניים ומעשיים לעבודתה המקצועית, תוך התייחסות למגוון האתגרים – המקצועיים והאישיים – שהתפקיד מזמן.
משך התכנית: 3 מפגשים בני 7 שעות אקדמיות כל מפגש. סה"כ 21 שעות אקדמיות.
בסיום התכנית תוענק תעודה למשתתפות.

מניעת הטרדה מינית

המרכז הישראלי לכבוד האדם מציע שתי השתלמויות בנושא מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה:
"גבולותיי הם כבודי": מניעת הטרדה מינית בעבודה – מפגש סגל
הכשרה לממונה על מניעת הטרדה מינית