התוכנית "שוויון בין המינים וכבוד האדם" מיועדת לנערים ונערות בגיל חטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים במגזר הממלכתי. על מנת לחנך לשוויון בין המינים יש להעניק לנערים ולנערות תפיסה ערכית רחבה, אשר תבוא לידי ביטוי בקשרים עם קבוצת השווים, עם עולם המבוגרים וגם ביחסים שבין נערות ונערים. סדרת המפגשים חושפת את הנערים והנערות למצבים חברתיים בהם […]