השתלמות לסגלי הסיעוד הגריאטרי

כבוד האדם הינו ערך יסוד עליו מושתתת החברה הישראלית וממנו נובעים יחסי העזרה והטיפול. עם זאת, לא פעם מתרחשים מאבקים על "כבוד", בין הקשישים לבין משפחותיהם, בין הקשישים והמשפחות לסגל הסיעוד ואף בין גורמי הטיפול השונים לבין עצמם. מדוע מתרחשים מאבקים אלו? כיצד ניתן למנוע אותם? מהן המיומנויות הנדרשות על מנת לבסס אקלים ארגוני על שותפות וסובלנות?

סוגיות אלו נידונות בהשתלמות, תוך מתן כלים יישומיים לעבודה בשטח.

ההשתלמות בנויה משלוש חטיבות. משך כל חטיבת 2 מפגשים, בני 3 שעות אקדמיות כל מפגש.

 

נושאים מרכזיים:

חטיבה ראשונה: "להיות צעיר לנצח"

  • פנים רבות לכבוד האדם – ערך כבוד האדם בחברה הישראלית
  • קירבה וריחוק ביחסי מטפלים ומטופלים.

חטיבה שנייה: "יחסים של כבוד"

  • תפיסות של חלוקת אחריות בין המשפחה לסגל המטפל.
  • דפוסי תקשורת יעילים עם משפחות הקשישים.

 חטיבה שלישית: "למי, למי יש יותר כבוד"

  • שחיקת החמלה בקרב אנשי מקצוע מטפלים.
  • עבודה בצוות רב-תרבותי.