האווירה השוררת בחברה הישראלית כיום, ובכלל כך ריבוי פרשיות ציבוריות ומתוקשרות, שעניינן בצוע מעשים של הטרדה מינית וחשדות לבצוע מעשים אלו, מחייבת בחינה מחודשת של ערכי היסוד ונורמות ההתנהגות החברתיות המאפשרות את קיום המעשים, לצד היכרות טובה יותר של העובדות והעובדים עם דרישות החוק למניעת הטרדה מינית ודרכיי ישומן במקום העבודה.

יום העיון "גבולותי הם כבודי – מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה", מאפשר בחינה ייחודית – ערכית, נורמטיבית והתנהגותית – של הוראות החוק למניעת הטרדה מינית, לצד פיתוח כלים אפקטיביים ליישום הוראות החוק במקום העבודה.

 • קהל יעד: יום העיון מיועד לכלל העובדות והעובדים, לצוותי כוח אדם ולצוותים ניהוליים.
 • מהלך היום:
 1. התכנסות ודברי פתיחה במליאה;
 2. סדנא: "גבולותי הם כבודי" – 90 דקות;
 3. הרצאה: "החוק למניעת הטרדה מינית וכבוד האדם" – 90 דקות;
 4. מענה לשאלות וסיכום יום.

 

 • מבנה ותכנים:
  הסדנאות מתקיימות בקבוצות קטנות של עד 20 משתתפים/ות בקבוצה.
  ההרצאה מתקיימת במליאה, בהיקף של עד 100 משתתפים/ות.

 

 • על הסדנא "גבולותי הם כבודי":

באמצעות אירוע אמיתי, עוקבת הסדנא אחר תהליך השתלבותה של עובדת במקום עבודה, מראיון העבודה הראשון שלה ועד שהתרחשה הטרדה מינית. המשתתפים/ות נוטלים חלק  בתהליך ניתוח ייחודי, באמצעותו הם לומדות/ים להבין שלבים בתהליך הטרדה מינית, לזהות נורות אזהרה, לפעול לצמצום ההזדמנויות להתפתחות הטרדה מינית ולהבין את אפשרויות התגובה במצבים משתנים.

 • על ההרצאה "החוק למניעת הטרדה מינית וכבוד האדם":

הרצאה ייחודית המשלבת בחינה ערכית של מהות הפגיעה הנגרמת במקרים של הטרדה מינית מפרספקטיבת כבוד-האדם, לצד הדגמה של היבטים פרקטיים ביישום החוק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה ובחיי היום-יום. ההרצאה מאפשרת לעובדים/ות היכרות ראשונית עם הוראות החוק למניעת הטרדה מינית החלות עליהם/ן, לצד הבנה חוקית וערכית של האסור והמותר במקום העבודה והדרכים בהן ניתן להבנות סביבת עבודה מכבדת וחופשית מהטרדה.