"המרכז הישראלי לכבוד האדם" מציע הכשרה בקבוצות קטנות (עד 5 משתתפות), לממונות על מניעת הטרדה מינית בחברות וארגונים.

ההכשרה מספקת את הידע הבסיסי הדרוש לביצוע התפקיד, תוך התייחסות אישית לצורכי המערכת ומאפייניה.

בתום ההכשרה מקבלת הממונה תעודה, המעידה על היקף ההכשרה ותכניה.

משך ההכשרה:  18 שעות. שלושה מפגשים בני 6 שעות כל מפגש.

מקום ההכשרה: תל-אביב.

תכנים מרכזיים:

  • ערך כבוד האדם וערכי יסוד כבסיס למניעת הטרדה מינית
  • הטרדה מינית – מאפיינים ומהות הפגיעה – היבטים חברתיים, אישיים וארגוניים
  • החוק למניעת הטרדה מינית ותקנותיו
  • תהליכי מניעת הטרדה מינית בארגון
  • בניית תפקיד ואתגרים ארגוניים בעבודת הממונה
  • יצירת תקנון מותאם
  • תהליך הטיפול בתלונה: תשאול, כתיבת חוות דעת והמלצה, הגנה על זכויות מתלוננת ונילון, מניעת התנכלות

לפרטים והרשמה צרו קשר באמצעות האתר

       או בטלפון: 03-6058118