תהליך גיבוש הזהות המקצועית עובר דרך תהליכי למידה והתפתחות הן בקרב עמיתים ועמיתות והן בסביבת העבודה. בתהליך של התפתחות אישית ומקצועית מעצבת היועצת את השילוב הייחודי לה כאשת מקצוע. שילוב זה מכיל את אישיותה, הידע שצברה, דמויות ההזדהות שהפנימה, המסרים הגלויים והסמויים שקבלה, ניסיון החיים אשר עיצב את תפיסת עולמה וכישוריה. בפני היועצת ניצבים יום-יום אתגרים רבים: עליה להיות מסוגלת להכיל תלמידים/ות, צוות, הנהלה והורים; היא נדרשת לקבלות החלטות מורכבות; עליה לראות את הפרט אל מול הקבוצה ולעבוד בסביבה רב תרבותית מורכבת.
השתלמות זו, המוצעת על ידי המרכז הישראלי לכבוד האדם, עוסקת במתח שבין הפרט והקהילה. ערך כבוד האדם, על משמעויותיו המורכבות והסותרות עומד בבסיס הקורס ומאפשר התבוננות ייחודית על סוגיות מקצועיות, פיתוח שפה ערכית משותפת ויצירת תהליכים המבוססים על בחירה מושכלת של ערכים.

ניתן לשלב בהשתלמות תהליכים של בחירת יוזמה בית ספרית, תכנונה והוצאתה לפועל.

אוכלוסיית היעד:
יועצות חינוכית בשלבים שונים של ההתפתחות המקצועית.

מבנה התוכנית:

התוכנית הינה בת 30 שעות ומשלבת הרצאות, דיונים וסדנאות. ההרצאות מתקיימות במליאה והסדנאות בקבוצות קטנות של עד 30 משתתפים/ות.

 

* ייתכנו שינויים בתכנים ובמבנה, בהתאם לצרכי המשתתפות.

תכנים מרכזיים:

נושא:
מפגש 1 4 פנים לכבוד האדם – תהליכים של בחירה ערכית והשלכותיה על דפוסי ההתמודדות בחיים הפרטיים והמקצועיים.
מפגש 2 קבלת החלטות מבוססת ערכים – התנגשויות של ערכים בתהליכי קבלת החלטות.
מפגש 3 המון, קבוצה ופרט – השתייכות לקבוצה אל מול שמירה על ייחודיות. פחד וכמיהה באיבוד עצמי בהמון; תלמידים ותלמידות בסביבה שופטת; האם רק היועצת יכולה למצוא את היחיד בתוך המון בית הספר?
מפגש 4 "שופינג של זהויות" – סובלנות לזהויות שונות; הכפפה של היחיד לתפיסת זהות בית ספרית; הדרכים בהן צוות בית הספר מעודד/ מדכא אפשרויות של בחירת זהות.
מפגש 5 "המבט הקבוצתי – המבט האישי" – איך רואים אותי, ומה חושבים עלי – מודעות ועיוורון בתפיסת ה"אני"; מהמקובל/ת בכיתה לילד/ה הדחוי; תהליכים ליצירת  מוביליות חברתית.
מפגש 6 "להיות שם בשבילם" – תלמידים ותלמידות בגיל ההתבגרות מלכודת של זהות; ריבוי תרבויות בכיתה ובחדר המורים/ות.
מפגש 7 זהות כנרטיב – האם הזהות [האישית והמקצועית] אינה אלא סיפור שאנחנו מספרים לנו על עצמינו? או אולי סיפור שהקבוצה מספרת לנו על עצמינו? ומה מידת החירות בכלל ושל נשים בפרט בתהליך הזה?
מפגש 8 נשים, מבט וגוף -המבט הקבוצתי המופנה לנשים מתמקד בראש ובראשונה בגופן. מהם היחסים המורכבים בין נשים לגופן? מהות הקשרים של המבט החברתי והמסרים החברתיים.