התכנית "במבט שונה" מיועדת לאנשי ונשות טיפול. התכנית עוסקת בקשת רחבה של נושאים, אשר בבסיסם הבנת ההתנהגות של הפרט על רקע סביבתו החברתית והיא כוללת שני רבדי למידה. האחד – תיאורטי, רב תחומי, הפותח בפני המשתתפים/ות צוהר אל עולמות ידע רב-גוניים.
השני – יישומי, בו נלמדים עקרונות להבנת התנהגות אנושית  וכלים לעבודה מקצועית.
שני הרבדים מנהלים דיאלוג זה עם זה ומוביל את המשתתפים/ות למסע מאתגר של למידה וגיבוש זהות מקצועית-ניהולית.

מטרות התכנית:

  • העמקת הידע והתשתית הרעיונית לעבודה הטיפולית.
  • איתגור תפיסות מקצועיות ופיתוח ראייה ביקורתית על מצבים חברתיים.
  • רכישת כלים מקצועיים חדשים הנשענים על מערכות ערכיות קהילתיות.
  • הבנת משמעותו של ערך כבוד האדם ויישומו בעבודה פרטנית, קבוצתית וקהילתית.

 

מבנה התוכנית:

התכנית הינה בת 10 מפגשים, בני 4 שעות אקדמיות כל מפגש, והיא משלבת הרצאות, דיונים וסדנאות.

 

* תידרש קריאת חומר בין המפגשים

תכנים מרכזיים:

נושא:
מפגש 1 ערך כבוד האדם – משמעותו ויישומיו בחיים הפרטיים והמקצועיים.
מפגש 2 מיגדר וכבוד האדם – מבוא לחשיבה פמיניסטית.
מפגש 3 האדם הסביר ומחירים של סבירות חברתית.
מפגש 4 לחץ קבוצתי ותהליכים של זהות ואובדן זהות.
מפגש 5 המבט – אמפתיה והחפצה ביחסים בין אישיים.
מפגש 6 נרטיב כמבנה משמעות – חשיבות הבניית הסיפור בעשייה המקצועית.
מפגש 7 הציווי הקטגורי – השימוש באדם אחר לצרכים אישיים.
מפגש 8 חירות המחשבה והחיים – משמעותם של חופש ובחירה.
מפגש 9 בחירה בין קבוצות והתמודדות בחברה רב-תרבותית.
מפגש 10 מחירים ורווחים של הובלה והליכה בתלם.