התכנית ליזמות חברתית בקהילה מיועדת לנשים המעוניינות  לקחת חלק פעיל בייזום, תכנון וביצוע יוזמות חברתיות לקידום תושבי/ות הקהילה.

היזמות החברתית מתבססת על עקרונות מקצועיים של עבודה קהילתית והיא מעניקה למשתתפות ידע וכלים לבצע שינוי חברתי מתוכנן ולהעריכו.

מטרות התכנית:

  • העמקת הידע בסוגיות חברתיות הנוגעות למעמדן של נשים בחברה הישראלית.
  • פיתוח ראייה ביקורתית בנוגע לנושאים אקטואליים, הנוגעים לנשים בחברה.
  • הקניית כלים יישומיים לביצוע יזמות חברתית.
  • הוצאה לפועל של תכניות לקידום מעמדן של נשים בקהילה.

הטמעת ערך כבוד האדם ויישומיו בחברה הישראלית.

מבנה התוכנית:

התכנית הינה בת 20 מפגשים, בני 4 שעות אקדמיות כל מפגש.
במסגרת התוכנית משולבות הרצאות, דיונים וסדנאות.
ההרצאות מתקיימות במליאה והסדנאות – בקבוצות קטנות של עד 15 משתתפות.

 

תכנים מרכזיים:

התכנית מחולקת ל – 6 חטיבות:

חטיבה ראשונה: ערך כבוד האדם ויישומיו בחיים הפרטיים ובחברה. (3 מפגשים)

חטיבה שנייה: מבוא למגדר ולחשיבה פמיניסטית. (3 מפגשים).

חטיבה שלישית: סוגיות חברתיות מחייהן של נשים ונערות. (6 מפגשים)

חטיבה רביעית: לקראת יזמות חברתית – יצירת שינוי חברתי מתוכנן. (2 מפגשים)

חטיבה חמישית: תהליכים וכלים להוצאת יוזמה חברתית אל הפועל. (3 מפגשים)

חטיבה שישית: ביצוע מודרך של יוזמה חברתית. (3 מפגשים)