תכנית ההשתלמות בהנחיית קבוצות, מכוונת להעניק ידע בתהליכי התפתחות קבוצה תוך דגש על כלים ומיומנויות להנחיית קבוצות.
ייחודיותה של התוכנית בכך, שהיא מושתתת על זיהוי את המרכיבים הערכיים המניעים את התהליכים הגלויים והסמויים בקבוצה ועיבודם.
חשיפת המנגנונים הערכיים מאפשרת למנחים/ות להפוך את חווית ההשתתפות בקבוצה, למעצימה ומלמדת, בעלת השלכות יישומיות בחיי היום יום של המשתתפים/ות.

אוכלוסיית היעד:
מנהלים/ות ועובדים/ות אשר במסגרת עבודתם נדרשים לנהל או להנחות קבוצות.
מספר המשתתפים/ות מוגבל ל – 20 משתתפים/ות בקבוצה.

מבנה התוכנית:

התכנית הינה דו-שנתית. 8 מפגשים בשנה, בני 5 שעות כל מפגש. התכנית משלבת השתתפות בקבוצה, לימוד תאורטי, תרגול מיומנויות ופרקטיקום מודרך.

תכנים מרכזיים:

שנה ראשונה:
השנה הראשונה כוללת שני תהליכים משלימים:
האחד – השתתפות בדינמיקה קבוצתית.
השני – למידת יסודות הנחיה. תכני הלימוד המרכזיים הם:

  • "הקבוצה כשלם" – תהליכים גלויים וסמויים של התפתחות קבוצה.
  • ערך כבוד האדם כבסיס להבנת התנהגותם של אנשים.
  • יצירת לכידות קבוצתית.
  • טכניקות בסיס: שיקוף אמפתיה, מתן לגיטימציה, התמודדות עם התנגדות.
  • ניבוי התנהגויות בקבוצה ותאוריית ה – focal conflict.
  • עבודה עם "כאן ועכשיו".

שנה שנייה:
השנה השנייה מתמקד בפיתוח ושכלול מיומנויות הנחייה וכוללת פרקטיקום מודרך.
המשתתפים/ות פותחים קבוצה ומנחים אותה, תוך קבלת הדרכה מקצועית.

תכני לימוד מרכזיים:

  • תהליך בניית קבוצה, הצבת מטרות ויעדים לתהליך ההתערבות הקבוצתית.
  • הנחייה משלבת תוכן ותהליך.
  • בניית הפעלות ושימוש בהם.
  • פיתוח ושכלול מיומנויות הנחייה.