הטיפול באדם הקשיש בבית מצריך מהמטפל/ת העיקרי/ת תעצומות נפש גדולות, להתמודדות עם היום-יום השוחק. קבוצת התמיכה מעניקה הזדמנות לפרוק לחצים ולחלוק את הקשיים באווירה מקבלת, מקצועית וחברית.

מטרות הקבוצה:
א. שיפור איכות החיים של המטפלים/ות  העיקריים/יות וצמצום שחיקה.

ב. מתן כלים ומיומנויות להתמודדות במצבי קונפליקט (בן משפחה, קשיש, מטפל), תוך הימנעות מהחרפת המאבקים.
ג. הקטנת תחושות האשמה והתסכול של המטפלים/ות העיקריים/יות, ויצירת רשת תומכת למשפחה.
ד. הרחבת הידע של המשפחה בכל הנוגע להיבטים רפואיים, סיעודיים ואדמיניסטרטיביים.

מבנה התוכנית:

הקבוצה, בת 15 משתתפים/ות, מתקיימת לאורך 8 מפגשים.

תכנים מרכזיים:

  • ערך כבוד האדם כבסיס ליחסי תקשורת.
  • חוויות של אובדים בגיל השלישי והשפעתם על יחסי הורים וילדים.
  • גיבוש כללים ונורמות במשולש: משפחה – קשישים – מטפל/ת.
  • בהירות ושקיפות של ערכים, כללים ונורמות כממתנים מאבקים.
  • דרכים אפקטיביות ליצירת חוזה ולקיחת אחריות אישית ומשפחתית.
  • דרכים לפתרון קונפליקטים בתוך המשפחה ועם גורמים מחוצה לה.
  • ביסוס סמכות המשפחה כגורם ממתן ומתווך בעימותים.
  • סוגיות באבחון מצבי מצוקה של קשישים.
  • שירותים קהילתיים לקשישים.
  • היבטים משפטיים וחוקיים הנוגעים לקשישים.

* התכנים ייקבעו בהתאם לצרכי המשתתפים/ות בקבוצה