סקר של משרד התמ"ת מגלה כי 55.4% מאוכלוסיית העובדים השכירים בישראל נפגעו מהצקות בעבודה בשנת 2011, בתדירות של מידי פעם ועד לעיתים קרובות.

51.6% הסכימו שהצקות פוגעות במוטיבציה שלהם בעבודה. 43.9% הסכימו ציינו שהצקות הינן בעיה חמורה במקום עבודתם.

http://www.economy.gov.il/Research/Documents/X12124.pdf
זוהי נורת אזהרה לכל מעסיק/ה, לא רק בגלל שהתעמרות פוגעת ברווחתם הנפשית של עובדיו ועובדותיו, אלא גם בגלל שיכולתם של העובדים/ות להפיק תוצאות רצויות מעבודתם, נפגעת. איחורים, קיצור יום העבודה, היעדרויות – אלו הם רק מקצת הנזקים הנגרמים למקום העבודה, עקב התעמרות של אנשים אלו באלו.

התעמרות בעבודה היא תופעה חברתית קשה, אשר עלולה להכות גלים בכל יחידות החברה. ניתן לפעול לצמצומה, על-ידי הגברת המודעות, יצירת נורמות התנהגות ארגוניות אשר יקטינו את סבירותה וזיהוי מוקדם ככל האפשר של תהליכים פוגעניים.

לאחרונה, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה. הצעת החוק, כאשר תתקבל, תצרף אל מדינת ישראל לאותן מדינות מתקדמות, אשר הכירו בתופעה ופועלות למגרה.

 

ראשי החברה ומנהליה אחראים על יצירת אקלים ארגוני, אשר יעניק לכל עובד/ת ולכל מנהל/ת את התנאים הראויים להצלחה, שותפות והתפתחות. כאשר מתרחשת בחברה תופעה של התעמרות, היא שולחת גלים מעבר לגורמים הישירים המעורבים. שמועות, אווירת פחד, חוסר מוטיבציה, שיחות מסדרון, כל אלו מעיבים על האווירה בחברה ובאין עוצר – מעבירים מסר של הסכמת ההנהלה בשתיקה.

 

מבנה התוכנית:

יום העיון הינו בן 8 שעות אקדמיות ומחולק לשני חלקים. בכל אחד מהחלקים, הרצאה וסדנא.

תכנים מרכזיים:

חלק א' – ערך כבוד האדם בעולם העבודה
הרצאה: "בשביל כבוד צריך לעבוד" – ערך כבוד האדם ומשמעויותיו, כפי שבאות לידי יישום בניהול.

סדנא: "זה בכבוד שלי" – דינמיקות משתנות של כבוד בחיים הפרטיים והמקצועיים.

 

חלק ב' – האומץ לנהל

הרצאה: התעמרות בעבודה – מהי?

סדנא: "מרעיון לביצוע" – יצירת נהלים ומנגנוני בלימה למניעת התעמרות.