התוכנית "שוויון בין המינים וכבוד האדם" מיועדת לנערים ונערות בגיל חטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים במגזר הממלכתי.

על מנת לחנך לשוויון בין המינים יש להעניק לנערים ולנערות תפיסה ערכית רחבה, אשר תבוא לידי ביטוי בקשרים עם קבוצת השווים, עם עולם המבוגרים וגם ביחסים שבין נערות ונערים.

סדרת המפגשים חושפת את הנערים והנערות למצבים חברתיים בהם הם נתקלים בחיי היום-יום. הנערים והנערות רוכשים כלים לניתוח של המצבים, להתנהגות ולקבלת החלטות במצבי לחץ.

מבנה התוכנית:

התכנית הינה בהיקף של 14 מפגשים, משך כל מפגש שעתיים אקדמיות.  המפגשים כוללים סדנאות ודיונים בקבוצות קטנות הכוללות עד 20 משתתפים/ות בקבוצה.

תכנים מרכזיים:

נושא:
מפגש 1 מפגש פתיחה: שוויון בין המינים וכבוד האדם. הכרות, תאום ציפיות וחוזה קבוצתי.
מפגש 2 "כבוד האדם בחברה ובחיים הפרטיים" – הקניית מושגי יסוד להבנת ערך כבוד האדם בחברה ככלל ועבור כל משתתף ומשתתפת ברמה האישית.
מפגש 3 "בכל העולם כולו אין עוד ילד/ה או ילדה בדיוק כמותך" –העמקת ההכרות של כל אחת ואחד עם האיכויות האישיות המייחדות אותו/ה.
מפגש 4 "למי, למי יש יותר כבוד" – מאבקי הדרת כבוד בין בני נוער, בין נערות בתוך עצמן ובין נערים בתוך עצמם.
מפגש 5 "לחץ קבוצתי, כבוד האדם ומיגדר" – הבנת המנגנונים האישיים והחברתיים המובילים בני נוער ובנות נוער להפעיל לחץ קבוצתי על חבריהם.
מפגש 6 "חשיבותו של הכבוד הסגולי" –פיתוח אמפתיה לכבודם הסגולי של אנשים אחרים.
מפגש 7 "תקשורת בין אישית מחפיצה" – משמעות ההתייחסות לזולת כאל חפץ לשימוש האחר.
מפגש 8 התנהגויות סיכוניות של בנים ובנות.
מפגש 9 מגדר, שוויון בין המינים וכבוד האדם – מושגי יסוד.
מפגש 10 "על בנים ועל בנות" – יחסי חברות רצויים בין נערים ונערות.
מפגש 11 "הטרדה מינית ואונס – צו החוק וצו המצפון". (בהתאם לגיל הקבוצה ובשלותה יתמקד המפגש בנושא אונס או הטרדה מינית)
מפגש 12 "בין קנאה לאהבה" – מפגש זה מתמודד עם מיתוסים הנוגעים לנורמות התנהגות של קנאה לעומת נורמות התנהגות של אהבה.
 מפגש 13 "כשל של שתיקה – על מחירים של סודות ואי פנייה לקבלת עזרה".
מפגש 14 "לגעת באופק" – פיתוח מודעות להגשמה עצמית ולהרחבת כבוד המחייה של בנות ובנים.