התוכנית "יחסים של כבוד" נוגעת באחד הנושאים הרגישים  ביותר בחברה הישראלית – מקומו של האדם הקשיש והאופן בו מתייחסת החברה לאזרחיה המבוגרים. נושא זה, מפגיש את רובינו עם המקומות האישיים, הרגשיים והערכיים הנוגעים לכל אחד ואחת כילד/ה, כבוגר/ת וכקשיש/ה בחברה הישראלית.

התוכנית "יחסים של כבוד" חושפת את מקומו המרכזי של "כבוד האדם" בעבודתם של אנשי סגל בבית האבות ובקשריהם עם הקשישים ובני משפחותיהם.

באמצעות ההבנה של המשמעויות השונות של ערך כבוד האדם, ונורמות ההתנהגות הנגזרות מהן, ניתנת הזדמנות חשובה לסגלי בית האבות להבין זוויות ראייה חדשות בדינמיקה הנרקמת בבית האבות: בין הסגל לבין הקשישים/ות בין הסגל ובין המשפחות ובין הסגל לבין עצמם.

מבנה התוכנית:

התוכנית "יחסים של כבוד" מורכבת מסדרה של 7 מפגשים, בני שעתיים כל מפגש והיא מיועדת לכל חברי סגל בית האבות.

התוכנית כוללת שלוש חטיבות לימוד, כל חטיבה בת 2 מפגשים (מפגש עיוני ומפגש קבוצתי-רגשי). בנוסף לכך, הרצאת פתיחה.

 

ייתכנו שינויים בתכנים או בסדר המפגשים, בהתאם לצרכי הסגל.

תכנים מרכזיים:

נושא:
הרצאת פתיחה 4 פנים לכבוד האדם – סוגי הכבוד ויישומיו של ערך כבוד האדם בחיים האישיים והמקצועיים.

 

חטיבה 1 יחסי הגומלין בין הסגל לבין הקשישים – הבנת מרכזיותו של מושג הכבוד עבור אוכלוסיית הקשישים והקשישות ומקומו בקשרים  הנרקמים בין  הסגל לבין דיירי בית האבות.

 

חטיבה 2 יחסי הגומלין בין הסגל למשפחות הקשישים –  דפוסי ההתנהגות של משפחות הקשישים אל מול הסגל  המשפיעים על ההתמודדות של הסגל ועל יחסו למשפחה ועל  יחסו לקשיש/ה.

 

חטיבה 3 יחסי הגומלין בין חברי הסגל – מקומו של הכבוד בדינמיקה בין העובדים וכן יכולתם של העובדים לגדול להתפתח בעבודתם.