אוכלוסיית הנגדים נדרשת בשנים האחרונות להתמודד עם מגוון רחב של חיילים/ות, המגיעים מתרבויות שונות ומרקעים מגוונים. הפיקוד הישיר על אוכלוסיות אלו, מצריך הכרות עם מאפייניהן, אולם בכך לא די. רבים מהחיילים/ות המגיעים כיום לצבא חווים פערי תפקוד בתחומים שונים ומתקשים להסתגל למערכת. הנגד, אשר נמצא בחזית ההתמודדות עם חיילים/ות אלו, נדרש לעשות שימוש במיומנויות תקשורת וכלים מורכבים לתיווך המערכת הצבאית לחיילים/ות, ליצירת מוטיבציה לשירות, לביצוע משימות ולשירות צבאי תקין.
יום העיון מתמקד בפיתוח מיומנויות פיקוד מותאמות לאוכלוסיות ייחודיות. הוא עוסק בהבנת מוקדי הקושי של החיילים/ות, שכלול דרכי תקשורת פיקודיות והטמעתן לעבודה עם אוכלוסיות אלו.

מבנה התוכנית:

יום העיון הינו בן 3 חלקים והוא משלב הרצאה וסדנאות.
משך הזמן הנדרש: 6-8 שעות אקדמיות.

 

תכנים מרכזיים:

חלק א'
הרצאה ודיון : "ממאבקי כוח לשיתוף פעולה – כבוד האדם כבסיס לתהליכי פיקוד".
חלק ב' – סדנא ותרגול: "בשביל כבוד צריך לעבוד" – מאבקים של הדרת כבוד בין החייל/ת, המפקד/ת והמערכת הצבאית.

 

חלק ג' – מרתון כלים למפקד: הגברת מוטיבציה לשירות תקין, דרכים לקבלת מידע על החייל, מיפוי קשיים ובעיות של החייל, ניהול שיחה אישית, ביצוע ביקור בית, הצבת גבולות.

* מספר הכלים שיינתנו מותנה בצרכי המשתתפים ובמשך הזמן שיוקדש לחלק זה.