ההשתלמות מיועדת לגננות ברשות מקומית, אשר מעוניינות להרחיב ולפתח תפיסת עולם  מגדרית ולקדם את השוויון בין המינים בגן הילדים. במסגרת ההשתלמות לומדות הגננות את הקשר שבין כבוד האדם ומגדר, מפתחות חשיבה ביקורתית לגבי מסרים חברתיים מגדריים ומתנסות ביישום של כלים המקדמים שוויון בין המינים בגן. ההשתלמות מוכרת לגמול.

מטרות ההשתלמות:

  1. הטמעת ערך כבוד האדם ושוויון בין המינים בגני הילדים ברשות המקומית.
  2. פיתוח מודעות וחשיבה ביקורתית בקרב הגננות, בסוגיות של מגדר והשלכותיו על התפתחות ילדים/ות בגיל הרך.
  3. הקניית כלים יישומיים לקידום שוויון בין המינים עבודה עם ילדים וילדות בגיל הרך.
  4. העצמה מקצועית ואישית של הגננות.

* ייתכנו שינויים ברצף המפגשים ותכני המפגשים, בהתאם לצרכי הקבוצה.

מבנה התוכנית:

מומלץ לקיים את ההשתלמות בהיקף של 30 שעות אקדמיות המחולקות ל 10 מפגשים, בתדירות של אחת לשבועיים. התכנים כוללים הרצאות, סדנאות והתנסויות מעשיות בגן הילדים, במסגרת קבוצתית של עד 20 משתתפות בקבוצה.

תכנים מרכזיים:

נושא:
מפגש 1 בין שוויון וכבוד האדם – ערך כבוד האדם כתשתית לפיתוח תפיסת עולם אישית ומגדרית.
מפגש 2 "אישה לא נולדת אישה" –  מבוא לחשיבה מגדרית.
מפגש 3 "להיות ילד להיות ילדה" – סטריאוטיפים, מסרים חברתיים והשפעתם על התפתחות מגדרית של ילדים/ות מינקות ועד בגרות.
מפגש 4 מפינת בובות לפינת קוביות – עיצוב פינות הגן ומשחקי הילדים/ות בתודעה מיגדרית.
מפגש 5 פגיעות מיניות – נורות אדומות בזיהוי אלימות מגדרית לסוגיה.
מפגש 6 "זולגות הדמעות מעצמן" – ספרות ילדים ושפה כמעצבי תפיסות של מגדר.
מפגש 7 "בני ילד רע" – תפיסות של גבריות בחברה הישראלית והשפעתן על בנים ובנות בגיל הרך.
מפגש 8 "כשאת אומרת לא"–  כבוד האדם והטרדה מינית.
מפגש 9 ושתי המלכה ושמשון הגיבור – תכנון חגים, ימי הולדת וטקסים בגן ככלי לקידום ערך כבוד האדם ושוויון בין המינים.
מפגש 10 "הילד/ה הזה הוא אני" – כלים לפיתוח ילדים/ות בגיל הרך.