ההשתלמות מיועדת להעניק להנהלות בתי ספר ידע וכלים ייחודיים, המושתתים על יישומי ערך כבוד האדם, להובלת תהליכים בית ספריים, המכוונים לעיצוב מדיניות ותהליכי עבודה בממשקים השונים: עם תלמידים/ות, צוות בית הספר, הנהגת הורים, הורים והקהילה.
ניהול והתנהלות מתוך תפיסה ערכית מודעת, מאפשרת למנהל/ת ולצוות הניהול, לגבש תפיסת עולם ערכית בנוגע לתהליכים בית ספריים, להבין את נורמות ההתנהגות הנגזרות מכל אחד מהעולמות הערכיים ולהפעיל מערכת קבלת החלטות שבבסיסה ראייה לטווח ארוך של רווחים ומחירים.

מטרות ההשתלמות:

  • גיבוש צוות ניהול, בעל יכולת מתקדמת לניתוח והבנה של תהליכים בית ספריים, תוך שימוש בכלים ערכים;
  • פיתוח שותפות וגיבוי של חברי/ות צוות הניהול, להחלטות המתקבלות בבית הספר וביסוסם על ערך כבוד האדם הסגולי וכבוד המחייה;
  • הגברת היכולת של צוות הניהול לפתח את סגל בית הספר ולחנוך את המורים/ות;
  • הטמעת ערך כבוד האדם בבית הספר ונורמות ההתנהגות הנגזרות ממנו.


אוכלוסיות היעד:

לתוכנית שתי אוכלוסיות יעד מרכזיות:
1. מנהלי/ות בתי ספר.
2. צוותי חינוך מובילים.
ניתן לקיים את התוכנית גם במתכונת בית ספרית (מנהל/ת וצוות ניהול ביה"ס).

מבנה התוכנית:

התוכנית הינה בת 30 שעות אקדמיות. ההרצאות מתקיימות במליאה והסדנאות – בקבוצות קטנות של עד 20 משתתפים/ות.

* ייתכנו שינויים בסדר המפגשים או בתכנם, בהתאם לצרכי המשתתפים.

 

תכנים מרכזיים:

נושא:
מפגש 1 4 פנים לכבוד האדם – תהליכים של בחירה ערכית והשלכותיה על דפוסי ההתמודדות בחיים הפרטיים והמקצועיים.
מפגש 2 תהליכי קבלת החלטות מבוססי ערכים.
מפגש 3 אלימות כמנגנון חברתי – ישראלי לרכישת מעמד וכבוד. מבוגרים ותלמידים/ות בצל מסרים סותרים על אלימות.
מפגש 4 "שופינג של זהויות" – זהויות שונות בצוות המורים; דרגות חופש בבחירת זהות בית ספרית.
מפגש 5 "המבט הקבוצתי – המבט האישי" – איך רואים אותי, ומה חושבים עלי – מודעות ועיוורון בתפיסת ה"אני".
מפגש 6 אחריות משותפת ובריחה מאחריות – מחירים ורווחים במצבים בהם נדרשת עמידה סמכותית איתנה; כוחה של הקבוצה בביסוס יכולתו של היחיד להתמודד במצבים חברתיים מורכבים.
מפגש 7 בית הספר כקהילה רב תרבותית של צוותים תלמידים/ות והורים.
מפגש 8 תהליכים לבניית סולידריות צוותית וקליטת מורים/ות חדשים בבית הספר.