ההשתלמות מתאימה לרשויות מקומיות אשר מעוניינות להעצים אישית  ולפתח מקצועית את סייעות גני הילדים והחטיבות הצעירות. במסגרת ההשתלמות נחשפות הסייעות לעולמות ידע שונים מתחום המגדר, החינוך והתקשורת הבין אישית, כל זאת תוך הבנה עמוקה של האופן שבו בא לידי ביטוי ערך כבוד האדם בגן.

 מטרות ההשתלמות:

  1. העצמה מקצועית ואישית של הסייעת, תוך פיתוח כישורים, יכולות וידע רלוונטיים לעבודתה בגן עם הגננת, הילדים/ות והוריהם.
  2. פיתוח מודעות הסייעת לסוגיות של מגדר בגיל הרך ויכולתה לקדם שוויון בין המינים בקרב ילדי/ות הגן.
  3. מתן כלים יישומיים לסייעת, לקידום הילדים/ות וחשיפתם למגוון הזדמנויות למידה.
  4. הטמעת ערך כבוד האדם בקרב הסייעות ודרכן גם בגנים.

מבנה התוכנית:

מבנה ותכנים:
מומלץ לקיים את ההשתלמות בהיקף של מינימום 30 שעות המחולקות ל- 10 מפגשים, בתדירות של אחת לשבועיים. התכנים כוללים הרצאות, סדנאות ודיונים, במסגרת קבוצתית עד 20 משתתפות בקבוצה.

 

* ייתכנו שינויים ברצף המפגשים ותכני המפגשים, בהתאם לצרכי הקבוצה.

תכנים מרכזיים:

נושא:
מפגש 1 4 פנים לכבוד האדם – ערך כבוד האדם כתשתית להתפתחות אישית ומקצועית.
מפגש 2 "בשביל כבוד צריך לעבוד" – חיזוק ההכרה ביכולות וכישורים אישיים והבאתם לידי ביטוי במרחב הגן.
מפגש 3 "להיות ילד להיות ילדה" –  סטריאוטיפים וסוכני חברות מגדריים והשפעתם על התפתחות ילדים/ות בגיל הרך.
מפגש 4 מפינת בובות לפינת קוביות – עיצוב פינות הגן ומשחקי הילדים/ות בתודעה מיגדרית.
מפגש 5 "זה הסוד שלי" – ערך כבוד האדם ככלי לזיהוי מצבי קושי, מצוקה וסוד בקרב ילדים/ות בגן..
מפגש 6 הסמכות ללמד והסמכות להציב גבולות – הצבת גבול והתמודדות עם משמעת מתוך ערך כבוד האדם.
מפגש 7 פגיעות ואלימות מינית – זיהוי נורות אדומות ודרכי תגובה.
מפגש 8 רב תרבותיות בגן – כבוד האדם כתפיסת עולם לקבלת האחר והשונה בגן.
מפגש 9 הצגה עצמית בחברה – מיומנויות תקשורת לשיח עם מבוגרים.
מפגש 10 משחקים בגן – פיתוח כבוד המחיה של ילדים/ות בגן באמצעות משחקים, סיפורים ושירים.