השתלמות המורים מיועדת למחנכים, מורים מקצועיים ובעלי תפקידים בבית הספר המעוניינים לרכוש כלים חינוכיים מתקדמים ולבסס את מעמדם המקצועי בעבודה עם תלמידים, הורים ועמיתים. ההשתלמות מוכרת לגמול, ומתקיימת בבית הספר או במרכזי הפסגות השונים.

 מטרות ההשתלמות:

  1. מתן כלים לצמצום מאבקי כח ומיתון אירועים מסלימים בבית הספר
  2. פיתוח יכולת להתמודד עם אתגרים חינוכיים בעבודה עם תלמידים/ות והוריהם.
  3. הקניית מיומנויות לביסוס סמכות המורה מתוך תפיסת ערכית של כבוד האדם.
  4. שיפור האקלים הבית ספרי באמצעות יצירת שפה משותפת המבוססת על ערך כבוד האדם.

*ייתכנו שינויים בתכנים או בסדר המפגשים, בהתאם לצרכי הקבוצה והמורים/ות המשתתפים.

מבנה התוכנית:

נושא:
מפגש 1 4 פנים לכבוד האדם – סוגי הכבוד ויישומיו של ערך כבוד האדם בחיים האישיים והמקצועיים.
מפגש 2 "למי יש יותר כבוד? " – פרקטיקות למיתון מאבקי הדרת כבוד תוך זיהוי והכרה ביכולות, חוזקות וכבוד המחיה של המורה.
מפגש 3 "להחליט עם תכלית" –  מודל לקבלת החלטות בבית הספר, המבוסס על ערך כבוד המחיה וכבוד סגולי.
מפגש 4 גיל ההתבגרות והתנהגויות סיכוניות – הקניית כלים לעיצוב המורה כדמות משמעותית בהתמודדות עם דילמות וקשיים בגיל ההתבגרות.
מפגש 5 על סמכות וכבוד – מודל לביסוס סמכות המורה בכיתה, הימנעות מכניסה לעימותים מסלימים ויצירת אקלים חיובי בכיתה.
מפגש 6 "להרגיש בבית"  – הצבת גבולות והתמודדות עם אירועי משמעת  בכיתה.
מפגש 7 ניהול 'שיחת בזק' – תקשורת מתקדמת עם הורים.
מפגש 8 'לגעת באופק' – זיהוי ופיתוח כבוד המחיה של תלמידים/ות.