מידע לממונה על ימי עיון הרצאות וסדנאות

הכשרה מקצועית, השתלמויות, הרצאות וסדנאות בנושא מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה:

* הרצאות וסדנאות ייחודיות לעובדות/ים

* השתלמויות למנהלי כוח אדם ולצוותים ניהוליים

* קורסי הכשרה מקצועית לממונות על מניעת הטרדה מינית